Mezuniyet Sonrası

1. YARIYIL

Kod

Dersin Adı

PRI3002     

SEMİNER

PRI3010

PERİODONTOLOJİDE DENTOGİNGİVAL ATAŞMANIN SAĞLANMASI

PRI3020

PERİODONTAL DOKULARIN ANATOMİSİ, HİSTOLOJİSİ VE   FİZYOLOJİSİ

PRI3030

PERİODONTAL HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRI3040

PERİODONTAL HASTALIĞIN ETİYOLOJİSİ

PRI3050

PERİODONTAL SAĞLIK VE HASTALIKTA BİYOKİMYASAL   FAKTÖRLERİN ROLÜ

PRI3060

PERİODONTAL DOKULARA SİSTEMİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ VE   MEDİKAL TEDAVİGÖREN BİREYLERDE PERİODONTAL TEDAVİ UYGULAMALARI

PRI3070

PERİODONTOLOJİDE HASTA MOTİVASYONU VE AĞIZ   SAĞLIĞININKORUNMA YÖNTEMLERİ

PRI3080

PERİODONTOLOJİDE KULLANILAN EL ALETLERİ VE İLERLEMİŞ   DİAGNOSTİK TEKNİKLER

PRI3090

AKUT DİŞETİ ENFEKSİYONLARI VE TEDAVİLERİ

2. YARIYIL

PRI 4002

SEMİNER

PRI 4010

DİŞETİ ÇEKİLMELERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRI 4020

PERİODONTOLOJİDE EPİDEMİYOLOJİ VE ARAŞTIRMA   YÖNTEMLERİ

PRI 4030

PERİODONTAL HASTALIKTA KONAK DOKU VE MİKROBİYAL YAPI   İLİŞKİLERİ

PRI 4040

İMPLANTOLOJİ VE PERİODONTOLOJİDE KULLANILAN   İMPLANTLAR

PRI 4050

DESTEKLEYİCİ PERİODONTAL TEDAVİ

PRI 4060

DİŞETİ BÜYÜMELERİ VE TEDAVİLERİ

PRI 4070

KÖK MORFOLOJİSİ VE FURKASYON SORUNLARI

PRI 4080

PERİODONTOLOJİDE TEDAVİ PLANLAMASI VE PROGNOZUN   TAYİNİ

PRI 4090

PERİODONTOLOJİDE TEŞHİS VE MUAYENE YÖNTEMLERİ

PRI 4100

PERİDONTAL YARA İYİLEŞMESİ

3. YARIYIL

PRI 5002

SEMİNER

PRI 5010

PERİDONTOLOJİDE OKLÜZYON

PRI 5020

MUKOGİNGİVAL PROBLEMLER VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRI 5030

KEMOTERAPÖTİK AJANLAR VE PERİODONTAL HASTALIKTA   KULLANIM ALANLARI

PRI 5040

PERİDONTOLOJİDE REJENERATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRI 5050

PERİDONTAL CERRAHİ PRENSİPLERİ

PRI 5060

TEK DİŞ İMPLANTLAR-BONEFIT İMPLANT SİSTEMİ

PRI 5070

GERİATRİK HASTALARDA PERİODONTAL TEDAVİ

PRI 5080

ÇEŞİTLİ İMMÜN YETMEZLİK SENDROMLARININ   PERİODONSİYUMA ETKİSİ

PRI 5090

PERİDONTAL HASTALIKLARIN SINIFLANDIRILMASI

PRI 5100

PERİDONTAL HASTALIĞIN MİKROBİYOLOJİSİ

 4. YARIYIL

PRI 6002

SEMİNER

PRI 6010

PERİODONTAL ORJİNLİ TÜMÖRLERİN PATOLOJİSİ

PRI 6020

TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE PERİODONTAL   SAĞLIĞINİNCELENMESİ

PRI 6030

PERİİMPLANT DOKULARIN ANATOMİSİ, FİZYOLOJİSİ,   HİSTOLOJİSİ VEMİKROBİYOLOJİSİ

PRI 6040

İLAÇLARİN PERİODONTAL   DOKULARDAKİ YAN ETKİLERİ

PRI 6050

PERİODONTAL TEDAVİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VEACİL TEDAVİ UYGULAMALARI

PRI 6060

PERİODONTOLOJİDE KEMİK CERRAHİSİ

PRI 6070

ARAŞTIRMA SONUÇLARININ SUNUMU (MAKALE, TEZ YAZIMI,ORAL VE POSTER PREZENTASYONU)

PRI 6080

PERİDONTAL HASTALIKTA İMMÜN SİSTEM

PRI 6090

PERİDONTAL-ENDODONTİK İLİŞKİLER